xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Materialer til sundheds­personale om børnesundhed

Sundhedsstyrelsen udgiver løbende vejledninger, notater og andre materialer til de ansatte i den primære sundhedssektor, der møder børn i deres opvækst – lige fra spædbørnsalderen til skolealderen.

Besøg af sundhedsplejersken

Besøg af sundhedsplejersken

Materialerne til den primære sundhedssektor omhandler organisering og planlægning af de forebyggende sundhedsydelser til børn. Hertil kommer andre materialer om emner, der er af betydning for sundhedsplejerskers og lægers rådgivning af forældre.

 

Pædagogisk vejledningsmateriale til sundhedsplejersker i mødet med familier med små børn, hvor forældrene har anden etnisk baggrund end dansk og/eller kort uddannelse.

Gode mad- og måltidsvaner i familier med små børn

Opdateret 31 MAJ 2022