xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Regionale netværk til håndtering af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen inviterer i efteråret 2022 til en række regionale netværk for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og andre centrale aktører. Netværkene omhandler forebyggelse, håndtering og læring af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder.

Netværkene har til formål at forankre viden fra henholdsvis anbefalingerne og kompetenceudviklingsforløbene samt generelt at give inspiration til og understøtte vidensdeling og netværksdannelse på tværs af arbejdspladserne. Netværket rettes mod arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere som centrale aktører i arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme.

De regionale netværk skulle oprindeligt være afholdt i 2020-2021, men er blevet udskudt til 2023 på grund af situationen med Covid-19. Invitation til første netværksmøde forventes at blive lagt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i løbet af 2022.

Opdateret 21 MAR 2022