xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Frivillighed i plejesektoren

Frivillige er en del af hverdagen i mange af landets plejeboliger, og samarbejdet med frivillige kan bidrage til at øge beboernes livskvalitet og mulighed for selvbestemmelse. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række materialer, der kan inspirere til samarbejdet.

Sundhedsstyrelsen gennemførte fra 2013 til 2015 et projekt om styrkelse af rekruttering og samarbejde med frivillige i plejebolig. Projektet blev gennemført i samarbejde med projektkommunerne Odense, Horsens og Glostrup.

Projektet rummede en række konkrete initiativer, som blev udarbejdet på baggrund af en indledende afdækning af muligheder og udfordringer, når det gjaldt rekruttering og inddragelse af frivillige på plejecentrene.

Plads til forskellighed

Projektkommunernes erfaringer viste bl.a., at et godt samarbejde med frivillige i plejeboliger afhænger af, at der investeres i de frivillige. Målt på glæde, livskvalitet og trivsel blandt beboerne er gevinsten ved de frivilliges arbejde langt større end den investering, det kræver.

Projektet tydeliggjorde, at frivillige er forskellige og foretrækker forskellige roller alt afhængig af hvem de er, og hvad deres motivation er for at være frivillig. Materialet beskriver også, at for at fastholde de frivillige er det vigtigt at have forståelse for og give dem mulighed for at skifte roller undervejs og skrue op og ned for frivilligindsatsen. Fastholdelsen kræver desuden, at der arbejdes aktivt med motivation, anerkendelse, viden, hjemlighed og organisering.

Opdateret 30 APR 2019