xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Svendborg Kommune

Støtte til livet

Emneord: Buurtzorg, samskabt styring, ny organsiering

Resumé af projektet

Indenfor de eksisterende organisatoriske rammer i den kommunale ældrepleje i Svendborg Kommune, ønsker vi at ændre kulturen i samarbejdsprocesser, opgavetilrettelæggelse og -varetagelse, så det sker med udgangspunkt i et borgerperspektiv i stedet for i et systemperspektiv. 

Med projekt ’Støtte til livet’ vil vi, med professionelle relationer og indsatser af høj faglig kvalitet, understøtte borgerens livsmuligheder. Med en organisering i tæt knyttede teams og iværksættelse af praksisnære aktionslæringsforløb, vil vi:

  • Minimere uhensigtsmæssige dokumentationsprocesser og arbejdsgange i den centrale samarbejdsarena der tilrettelægger og planlægger plejen og omsorgen hos borgerne
  • Styrke og udvikle borgerforløb, så borgeren og de pårørende oplever de er sammenhængende, koordinerede og ikke mindst livs støttende.

Læs mere om projektet her.

Opdateret 15 JAN 2021