xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Frederiksberg Kommune

Borgerdialog: Et digitalt afsæt for stærkere samarbejde og øget omsorg og nærvær

Emneord: Nye digitale løsninger for borgerne, inddragelse af borgere i dokumentationen

Resumé af projektet

Med projekt Borgerdialog vil Frederiksberg Kommune skabe et tættere samarbejde med borgere og deres pårørende omkring de ydelser, de tilbydes ifm. hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og på plejecentre. 

Projektet sætter den ældre digitale borger i centrum og udvikler nye innovative metoder og processer, mindsker medarbejdernes dokumentation og skaber øget omsorg og nærvær. Projektet bygger på en ny innovativ digital løsning "Borgerdialog", som netop er færdigudviklet i sin første version. Projektet øger selvbestemmelse, og sikrer mere fleksibel pleje og sammenhæng på tværs af fagligheder, indsatser og tilbud. Borgerdialog sætter fokus på inddragelse af civilsamfund, frivillige, lokale aktivitetstilbud og pårørende som aktive og bidragende samarbejdspartnere for de fagprofessionelle omkring borgerens pleje med en målsætning om helhedsorienteret pleje med høj grad af omsorg og nærvær. 

I projektet udvikles der i 3 spor: 1. Øget selvbestemmelse; 2. Dialog og samarbejde; og 3. Nye måder at mødes på. Samtidig udvikles og iværksættes grundig kompetenceudvikling af fagprofessionelle omkring de tre spor og et styrket pårørendesamarbejde for at sikre en høj tværfaglig kvalitet omkring plejen og understøttelse af Borgerdialog i praksis. Ambitionen er at sætte en ny standard for dialog og samarbejde i ældreplejen, hvor borgernær omsorg er til stede gennem nye (digitale) veje og mere nærværende arbejdsgange.

Læs mere om projektet her.

Opdateret 15 JAN 2021