xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brønderslev Kommune

Bestyrelser på plejecentrene – Fælles lokalt ansvar

Emneord: Bestyrelser på plejecentre, tværfaglige teams

Resumé af projektet

Dette projekt har til formål at gentænke plejecentre og kvalitetsarbejdet i tre overordnede spor: 

  • Spor 1: Introduktion af bestyrelser for alle kommunens offentlige plejecentre. Beboere, pårørende og civilsamfundet skal inddrages i ledelsen, driften og kvalitetsudviklingen på vores plejecentre. Derfor etablerer vi bestyrelser for alle plejecentre, hvor disse grupper repræsenteres. Her skal de inddrages i beslutninger om drift, men i særlig grad i arbejdet med kvalitet. De skal være med til at definere, hvad kvalitet er og hvordan det skal implementeres.
  • Spor 2: Tværfaglige kvalitetsteams på kommunens plejecentre Bestyrelserne sætter sammen med medarbejderne retningen og rammerne for den lokale kvalitet. Det daglige kvalitetsarbejde forankres i tværfaglige kvalitetsteams på kommunens plejecentre. Kvalitetsarbejdet skal være datadrevet med udgangspunkt i kvalitative og kvantitative indikatorer.
  • Spor 3: Nedbringelse af dokumentationsbyrden For at skabe rum til det lokale kvalitetsarbejde laves der sanering af dokumentationen med fokus på at fjerne unødvendig dokumentation og ensrette kvaliteten af den dokumentation der allerede foretages.

Sammenlagt er intentionen med spor 1-3 at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Læs mere om projektet her.

Opdateret 15 JAN 2021