xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Billund Kommune

Dokumentation og velfærdsteknologi til gavn for borgerne - på borgernes præmisse

Emneord: Velfærdsteknologi, inddragelse af borgere i dokumentationen

 

Resumé af projektet

Projektet har fokus på at skabe dokumentationssystemer og velfærdsteknologier til gavn for borgerne, hvor der tages udgangspunkt i borgernes præmisser. 

Det er et samskabende projekt, hvor en bred vifte af borgere, pårørende og medarbejdere involveres i udviklingen af nye forslag til dokumentationspraksis, dokumentationssystemer og metoder til brugen af velfærdsteknologi. Borgere, pårørende og medarbejdere er med til at belyse behovet for forandring, ligesom de er med til at teste nye tiltag af i praksis og tilpasse tiltagene løbende. Den højere inddragelse vil være med til at løfte borgernes livskvalitet, hvor de oplever tryghed, ansvar, selvstændighed og medindflydelse. 

Den samskabende tilgang til dokumentationspraksissen og brugen af velfærdsteknologi skal frigive mere tid til nærvær og omsorg i ældreplejen, da medarbejderne ikke skal bruge tid på at afdække unødig dokumentation - ligesom borgerne i højere grad får en aktiv rolle i dokumentationen.

Læs mere om projektet her.

Opdateret 15 JAN 2021