Engelsk

Mad og måltider for ældre

Mad er en vigtig del af alles liv. De daglige måltider skal ikke bare dække vores ernæringsbehov, men skal også helst skabe livskvalitet, holde os raske og bevare vores evne til at klare hverdagen – også når vi bliver ældre. Sundhedsstyrelsen udarbejder redskaber og anbefalinger, der styrker kvaliteten af madservicer og måltider til ældre i plejeboliger.

Mad og måltider skal give appetit på livet – også, når vi kommer op i årene. Når en ældre borger får den rette ernæring, hjælper det til at bevare den fysiske funktionsevne og dermed også livskvaliteten. Derfor har den ældres ernæringstilstand også stor betydning for effekten af genoptræningsindsatser, genindlæggelser og forværring af sygdom.

Især for svækkede ældre, der indlægges på hospital, får hjemmepleje eller bor på plejehjem betyder ernæringstilstanden meget for livskvaliteten. Selv et meget lille uplanlagt vægttab kan påvirke ernæringstilstanden, og dermed forværre den enkeltes tilstand og øge risikoen for tidlig død.

Sundhedsstyrelsen har gennemført flere projekter inden for området og stiller forskellige redskaber til rådighed for at sikre, at ældre modtager måltider af både ernæringsmæssig og oplevet kvalitet.

Vidensbanken Bedre Måltider

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Madkulturen og Fødevarestyrelsen udarbejdet Vidensbanken Bedre Måltider. Vidensbanken fungerer som inspiration til kommuner og andre interesserede organisationer. Medio 2019 vil vidensbanken blive relanceret. Herefter vil vidensbanken blive en del af Sundhedsstyrelsen hjemmeside og den vil blive opdateret med nye kommunale cases omkring mad, måltider og ernæring til ældre.

Opdateret 29 APR 2019