xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilmelding, afmelding og ændring af dosisovervågning - eksisterende kunde

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse tilbyder dosisovervågning af alle stråleudsatte arbejdstagere. Når din virksomhed er oprettet som kunde, kan du her tilmelde og afmelde personer til dosisovervågning samt registrere ændringer.

Er din virksomhed allerede tilmeldt dosisovervågning, så har den et kundenummer, og du vil via webformularen herunder kunne foretage af- og tilmelding af personer til dosisovervågning samt indberette ændring i brug af de fremsendte dosimetre. Formularen kan også anvendes, hvis der er ændringer i oplysningerne for din virksomhed, f.eks. ny leveringsadresse.

 

 Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning

Oplysningerne sendes sikret og krypteret til os. Er der behov for at tilmelde personer, der ikke har dansk cpr-nummer, kan de nødvendige oplysninger skrives i bemærkningsfeltet. 

Priser

Gældende priser kan findes i dette dokument: Priser for dosisovervågning

Leveringsbetingelser for dosisovervågning

Levering til Danmark og Færøerne

Levering til Grønland

Akkrediterede dosisovervågningsydelser kan alene leveres inden for de i leveringsbetingelserne angivne vilkår. Andre dosisovervågningsydelser kan leveres efter særskilt aftale med persondosimetrilaboratoriet ved Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse.

Levering af disse ydelser vil være underlagt sådanne betingelser, som vil blive særskilt aftalt mellem kunden og persondosimetrilaboratoriet.

Dosisovervågning i Danmark

Nærmere oplysninger om baggrund, tilrettelæggelse og resultaterne af dosisovervågninger i Danmark er givet i Sundhedsstyrelsens årsberetninger på strålebeskyttelsesområdet:
Opdateret 29 SEP 2023