xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Dosisovervågning (Persondosimetri)

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse tilbyder dosisovervågning af alle stråleudsatte arbejdstagere, i form af periodisk måling af dosis med forskellige typer af dosimetre.

Persondosimetrilaboratoriet SIS PL tilbyder dosisovervågning i form af bl.a. helkropsdosimetre (tidligere kaldet målefilm), fingerdosimetre, skulderdosimetre, øjendosimetre og neutrondosimetre. De fleste af laboratoriets ydelser er akkrediteret af DANAK. For at kunne tilmelde personer til dosisovervågning, er det nødvendigt først at oprette en aftale med laboratoriet.

Er du ny kunde?

For at kunne blive tilmeldt dosisovervågning skal din virksomhed først oprettes som kunde ved at udfylde en webformular.

Er du eksisterende kunde?

Er din virksomhed oprettet som kunde, kan du melde personer til dosisovervågning. Du kan også ændre i registrerede oplysninger om virksomheden samt afmelde personer, der allerede er dosisovervåget.

Hvad bidrager dosisovervågning til? 

Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde (f.eks. ved brug af røntgenanlæg og radioaktive stoffer, nukleare anlæg), er et af flere vigtige elementer for at sikre en optimal strålebeskyttelse på arbejdspladsen.

Ud over at give et mål for den dosis stråling, den enkelte arbejdstager modtager i en given periode, har overvågning af stråledosis også det formål, at den kan demonstrere overholdelsen af lovgivningsmæssige krav, herunder overholdelse af dosisgrænser.

Opdateret 27 FEB 2023