xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Organdonation

I Danmark kan organer bruges til transplantation, hvis den afdøde selv eller pårørende har givet tilladelse til det. Sundhedsstyrelsen er den ansvarlige myndighed for organdonation og varetager oplysningsindsatser på området.

Hvert år dør omkring 100 danskere på en måde, som muliggør, at deres organer kan doneres og transplanteres til syge mennesker. Nyrer er det organ, der hyppigst transplanteres, efterfulgt af hjerte, lever og lunger, samt i få tilfælde bugspytkirtler.

Mellem 300 og 400 danskere får hvert år transplanteret et organ fra en afdød donor. Organdonation kan kun finde sted på en intensivafdeling på hospitalet, og det kan kun komme på tale, hvis man dør af en stor skade i hjernen.

Sammen med sundhedspersoner og organisationer på området arbejder Sundhedsstyrelsen for at sikre en fortsat positiv holdning til organdonation og transplantation hos befolkningen. Vi arbejder også for, at der i sundhedsvæsenet fortsat er opmærksomhed på muligheden for organdonation og transplantation.

Centralt for oplysningsindsatsen er den røde donorfolder, som Sundhedsstyrelsen reviderer og udsender. Herudover laver Sundhedsstyrelsen kampagner, holdningsundersøgelser og andre initiativer for at oplyse befolkningen om organdonation.

Som ansvarlig myndighed på området følger Sundhedsstyrelsen udviklingen på området og rådgiver Indenrigs- og Sundhedsministeriet om organdonation.

Opdateret 26 JUL 2022

Har du taget stilling til organdonation?

Læs om organdonation