xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Variationer i kønskarakteristika (DSD)

Variationer i kønskarakteristika dækker over en række medfødte tilstande med variationer i kønskromosomers antal, kønskirtler og kønshormoners dannelse og funktion samt i visse tilfælde kønsorganers anatomi.

I nogle kredse kan du også støde på betegnelsen ’DSD’ (Disorders/Differences of/in Sex Development’ eller begreber som ’Intersex’ eller ’Interkøn’. I sundhedsvæsnet kan du også møde andre betegnelser for de enkelte tilstande. Udtryk og betegnelser vil sikkert også ændre sig med tiden.

De sjældne variationer i antal kønskromosomer, kønskirtlernes og kønshormoners dannelse og funktion kan medføre variationer i personens kønskarakteristika, som er de legemlige egenskaber, der kendetegner og differentierer kønnet. Man skelner mellem de primære kønskarakteristika, som er typen af indre og ydre kønsorganer, der kan konstateres ved fødslen – og de sekundære kønskarakteristika som skægvækst eller brystudvikling, der udvikler sig ved puberteten.

Hos de fleste mennesker med en sådan tilstand ses ikke tvetydigt udseende af ydre kønsorganer, og det vil ofte være andre forandringer, der er betydende for den enkelte. En række af tilstandene kan være en del af mere omfattende og komplekse medfødte syndromer, som involverer en lang række andre organer og funktioner.

Opdateret 12 APR 2021