xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rådgivende udvalg for nationale screenings­programmer

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer har til opgave løbende at yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen vedrørende nationale screeningsprogrammer.

Formålet med det rådgivende udvalgs arbejde er at sikre det bedst mulige grundlag for beslutninger vedrørende konkrete nationale screeningsprogrammer i Danmark.

Sundhedsstyrelsen kan indhente rådgivning fra udvalget om:

  • screeningsområdet generelt
  • det beslutningsgrundlag, som bør være til stede for at vurdere et nationalt screeningsprogram
  • indførelse af nye nationale screeningsprogrammer
  • eksisterende nationale screeningsprogrammer, herunder informationsmateriale

Kommissorium for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer

Medlemmer af Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer

Habilitetserklæringer for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer

Mødereferater

Opdateret 24 JUN 2019