xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Opsamling af erfaringer fra fem kommuner med fokus på ernæring i ældreplejen

Fem kommuner har i perioden 2018-2021 etableret tværfagligt samarbejde for at afhjælpe underernæring og uplanlagt vægttab blandt ældre. Det tværfaglige samarbejde har resulteret i, at mere end 75% af de ældre, der tog imod forløbet, har fået stabiliseret eller øget deres vægt.

Erfaringsopsamlingen fra de fem kommuner, Ballerup, Frederiksberg, Odense, Silkeborg og Stevns, viser, at de tværfaglige ernæringsindsatser har resulteret i, at mere end 75% af de ældre, der har taget imod og gennemført et forløb, har fået stabiliseret eller øget deres vægt. 

Med erfaringsopsamlingen kan andre kommuner få inspiration til, hvordan tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser kan organiseres, og hvordan opsporing kan systematiseres.

Erfaringsopsamlingen har fokus på:

  • Organisering af tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser
  • Arbejdsgange for opsporing og henvisning
  • Videndeling og kompetenceudvikling
  • Målgruppe, opsporing og henvisning
  • Tværfaglige indsatser

Gå til erfaringsopsamlingen

Baggrund

Som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 satte den daværende regering og satspuljepartierne 13,2 mio. kr. af til initiativet ”Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab”.

Formålet var at afhjælpe underernæring og uplanlagt vægttab blandt ældre i plejebolig eller eget hjem gennem styrket kommunalt tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser.

Puljen blev udmøntet i august 2018. På baggrund af en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger blev der fordelt i alt 13,2 mio. kr. til fem projekter i Ballerup, Frederiksberg, Odense, Silkeborg og Stevns. 

Projekterne skulle i perioden august 2018 til december 2021 iværksætte tværfaglige, helhedsorienterede og systematiske indsatser for at forbedre ernæringstilstanden blandt underernærede ældre og ældre med uplanlagt vægttab, og dermed forebygge de sundhedsmæssige konsekvenser forbundet hermed.

Øget viden om ældre og ernæring i relevante faggrupper, kombineret med godt kendskab til andre faggruppers kompetence og effektive arbejdsgange, fører til at flere borgere i risiko opspores.

 
Opdateret 21 JAN 2022