xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger til måltider og ernæring hos ældre

Sundhedsstyrelsens har udgivet en række anbefalinger til måltider og ernæring til ældre. Formålet med anbefalingerne er at inspirere til god madservice, og til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om mad og måltider til ældre.

Raske og rørige ældre skal som udgangspunkt spise som andre voksne og følge de 10 officielle kostråd – det vil bl.a. sige spise varieret, ikke spise for meget og huske at være fysisk aktive. På den måde har kroppen de bedste muligheder for at få de næringsstoffer, den skal bruge for at holde sig sund og rask.

Med alderen følger imidlertid ofte et nedsat fysisk aktivitetsniveau og en ændret kropssammensætning, som betyder, at muskelmassen mindskes. Det fører til, at energibehovet falder. Da kroppens behov for protein, vitaminer og mineraler ikke bliver mindre med alderen, skal energibehovet nu dækkes gennem en mindre mængde mad, og det stiller krav om en høj næringstæthed i maden. Får man som ældre fx ikke nok protein, tærer kroppen i stedet på muskelmassen. Bliver man syg, kan appetitten svigte, og man kan tabe sig mere end hvad godt er.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række anbefalinger til de fagpersoner, der møder de ældre i hjemmeplejen og i plejeboligen. Formålet med anbefalingerne er at støtte fagpersonerne i at give god madservice, og at understøtte den gode service ved velfungerende tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.

Faglige anbefalinger for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

De faglige anbefalinger indeholder forslag til, hvordan fagpersoner kan opspore og handle på uplanlagt vægttab hos ældre borgere. Formålet er at beskrive opgavefordeling, samarbejde og koordinering af opsporing og behandling af uplanlagt vægttab.

Ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 8 anbefalinger til at styrke de indsatser, der allerede i dag finder sted i kommuner og regioner for at sikre ældre medicinske patienter den rette ernæring.

Oplæg

Vidensgrundlag

Opdateret 29 APR 2019