xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats mod ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp

Selvom ældre mennesker ofte har besøg af en hjemmehjælper, kan de stadig føle sig ensomme. Det er bare en af konklusionerne i denne rapport udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden.

VIDEN OG INSPIRATION 27 JUN 2022

Manglende social kontakt er et stort problem blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp. En rapport fra 2016, foretaget af 'Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden' for Sundhedsstyrelsen, viser, at selvom ældre mennesker ofte har besøg af en hjemmehjælper, kan de stadig føle sig ensomme. Samtidigt viser afdækningen, at hjemmeplejen har en unik mulighed for at støtte de ældre, der oplever ensomhed, men at der er behov for klare rammer og retningslinjer for, hvordan den enkelte hjemmehjælper kan tage hånd om problemet.

Hent rapporten

I forbindelse med afdækningen er der også udgivet et inspirationskatalog. Kataloget beskriver tiltag, der har fokus på ensomhed, på samspillet mellem hjemmeplejen og frivillige aktører og på at styrke de sociale netværk og sociale færdigheder hos den enkelte hjemmehjælpsmodtager.

Hent inspirationskataloget