xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

+65-årige tilbydes vaccination mod influenza og covid-19

Vi ved, at høj alder er den væsentligste risikofaktor for et alvorligt forløb med influenza og covid-19.

Vi ved, at høj alder er den væsentligste risikofaktor for et alvorligt forløb med influenza og covid-19. Dit immunforsvar svækkes naturligt med alderen. Det er grunden til, at du som ældre har en øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza og covid-19, også selvom du er rask.

Risikoen for et alvorligt forløb med influenza og covid-19 er størst, hvis man samtidig har en sygdom som fx hjerte-, lungesygdom eller diabetes, men også ældre, der ellers er sunde og raske, er i øget risiko. Du kan blive mere afkræftet af sygdommene end yngre mennesker, fordi det tager længere tid at komme på højkant igen.

Hvis du er fyldt 65 år, anbefaler vi derfor, at du bliver vaccineret mod både influenza og covid-19. Du kan blive vaccineret fra den 1. oktober 2023 og indtil den 15. januar 2024. Det er gratis og frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Selvom du er vaccineret tidligere, er det vigtigt, at du bliver vaccineret igen, da effekten af en vaccination falder over tid, og nye varianter af influenza- og coronavirus ændrer sig hvert år. Når du vaccineres igen, er du dermed bedst beskyttet mod sygdommene i denne vinter.  

Vaccinationen nedsætter din risiko for at få influenza og covid-19. Hvis du alligevel bliver smittet, er risikoen for en alvorligt forløb mindre.

Spørgsmål og svar om vaccinationer

1. Hvordan bestiller jeg tid til vaccination?

Du modtager en invitation i Digital Post i perioden fra den 13. september til den 20. september. Når du får din invitation kan du bestille tid på www.vacciner.dk

Hvis du har brug for hjælp til at bestille tid til vaccination, kan du ringe din region. Du kan finde deres telefonnummer nedenstående:

  • Region Hovedstaden: Telefon: 38 64 99 00
  • Region Sjælland: Telefon 70 20 42 33
  • Region Syddanmark: Telefon 99 44 07 17 (tast 1)
  • Region Midtjylland: Telefon 70 23 24 15
  • Region Nordjylland: Telefon 97 64 84 63

2. Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Du kan blive vaccineret fra den 1. oktober 2023 til og med den 15. januar 2024.

3. Kan jeg få begge vaccinationer samtidig?

Du kan trygt blive vaccineret mod influenza og covid-19 på samme tid.

Man må dog ikke blande vaccinerne i samme sprøjte, så du skal have 2 stik. 

4. Jeg har modtaget flere invitationer til vaccination, hvordan skal jeg forholde mig?

Mange personer har modtaget flere invitationsbreve til vaccination mod influenza og covid-19. Den officielle invitation, som Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut udsender, kan du se her:

Invitationsbreve med tilbud om vaccination

Den udsendes til alle personer på 65 år og derover.

Først når du har modtaget denne invitation, kan du bestille tid til vaccination på www.vacciner.dk

Hvis du er under 65 år og anbefales vaccination, fordi du er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, modtager du ikke en invitation fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, men du kan bestille tid på www.vacciner.dk fra den 20. september 2023.

De øvrige invitationsbreve, som du måske har modtaget, udsendes som en del af en undersøgelse.

5. Er der bivirkninger ved vaccinerne?

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod influenza og covid-19. Nogle får feber, hovedpine eller bliver øm i området, hvor de er blevet vaccineret. Det er helt almindelige bivirkninger, som går over af sig selv.

Det er meget sjældent, at nogen får svære allergiske reaktioner efter vaccination. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk reaktion efter en vaccination eller efter injektion med et andet lægemiddel, bør du tale med en læge, før du bliver vaccineret.

6. Jeg har modtaget en invitation til at deltage i et forskningsprojekt om højdosis influenzavacciner (DANFLU)

Er du allerede blevet vaccineret mod influenza eller covid-19 i dette efterår - fx som en del af et forskningsforsøg – skal du ikke vaccineres mod influenza eller covid-19 igen i år.

Er du kun blevet vaccineret mod influenza ved deltagelse i forskningsforsøget, men gerne vil vaccineres mod covid-19, kan du bestille tid til covid-19 vaccination på www.vacciner.dk.

Opdateret 15 SEP 2023