xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vaccinations­kalender

Historisk materiale fra 2021

TAL OG ANALYSER 01 JUL 2021

Vaccinationskalenderen viser Sundhedsstyrelsens forventninger til, hvornår de forskellige målgrupper bliver tilbudt vaccination.

Vaccinationskalender (1. juli 2021) (webtilgængelig)

Specificeret vaccinationskalender (1. juli 2021)

Den specificerede vaccinationskalender er mere detaljeret og giver information om følgende:

 • planlagte og forventede doser til Danmark, totalt og pr. producent - pr. måned og uge
 • gennemførte, planlagte og forventede vaccinationer -  pr. måned og uge
 • beskrivelser af målgruppernes størrelse og estimater for tilslutning ved de to vaccinestik 
 • Vaccinationsmilepæle

 

Informationsgrundlag for vaccinationskalenderen

Kalenderen bygger på prognoser og information om leverancer fra Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen.

Trods det bedst mulige informationsgrundlag knytter der sig en vis usikkerhed til den tidshorisont, som kalenderen beskriver. For eksempel kan mængderne af vaccinedoser, der bliver leveret til Danmark, ændre sig i takt med, at leverancetidspunktet nærmer sig.

Hvis informationsgrundlaget ændrer sig, opdateres vaccinationskalenderen. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at alle tal i vaccinationskalenderen er skøn og skal tages med forbehold, da de kan ændre sig i takt med, at vi får mere information.

Se desuden

Find vaccinationscenter 

Se notat til vaccinationskalenderen

Se notat om vaccinationskalenderens opbygning og formål

Hvad betyder kanylerne i vaccinationskalenderen?

Den specificerede vaccinationskalender er markeret med kanyler. Hensigten med kanylerne er at give et overordnet billede af, hvad målgrupperne kan forvente i forhold til tidspunktet for deres første og andet stik. Der vil dog være personer, som modtager deres vaccinationer lidt efter det tidspunkt, hvor kanylen fremgår af vaccinationskalenderen.

Symbolet med én kanyle betyder, at personerne i den pågældende målgruppe på dette tidspunkt forventes at være inviteret og vaccineret med første dosis. Kanylen indikerer dermed tidspunktet for, hvornår langt størsteparten af gruppen forventes at kunne være vaccineret med første dosis. Vaccinationskalenderen antager, at cirka 90% af dem, der modtager en invitation, tager imod tilbuddet.


Symbolet med de to kanyler betyder, at hovedparten af personerne i den pågældende målgruppe forventes at være færdigvaccineret. Vaccinationskalenderen antager også, at cirka 95% af førstegangsvaccinerede tager imod anden dosis.

Versioner

 • Version 17: 1. juli 2021: Vaccinationskalenderen indeholder målgruppe 11 med de 12-15-årige.
 • Version 16: 1. juni 2021 
 • Version 15: 10. maj 2021
 • Version 14: 3. maj 2021
 • Version 13: 14. april 2021
 • Version 12: 29. marts 2021
 • Version 11: 19. marts 2021
 • Version 10: 17. marts 2021: Vaccinationskalenderen er justeret fra 12 til 10 målgrupper
 • Version 9: 11. marts 2021
 • Version 8: 5. marts 2021
 • Version 7: 26. februar 2021
 • Version 6: 19. februar 2021
 • Version 5: 15. februar 2021 
 • Version 4: 4. februar 2021
 • Version 3: 28. januar 2021
 • Version 2: 20. januar 2021
 • Version 1: 8. januar 2021 

Se ældre versioner af vaccinationskalenderen

Version 16

Version 16 (1. juni 2021) af vaccinationskalenderen

Version 16 (1. juni 2021) af specificeret vaccinationskalender

Version 15

Version 15 (10. maj 2021) af vaccinationskalenderen

Version 15 (10. maj 2021) af specificeret vaccinationskalender

Version 14

Version 14 (3. maj 2021) af vaccinationskalenderen

Version 14 (3. maj 2021) af specificeret vaccinationskalender

Version 1-13

Se version 1-13 af vaccinationskalender og specificeret vaccinationskalender (zip-fil)

Få de seneste nyheder om COVID-19 i din indbakke