xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

COVID-19: Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker m.v.

Retningslinjer og informationsmateriale om besøg på blandt andet plejehjem og sygehuse.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 01 JUL 2020

Retningslinjer

Formålet med disse retningslinjer er at komme med anbefalinger til, hvordan besøg på plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse og klinikker, kan gennemføres på baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger med henblik på at forebygge og begrænse smitte med COVID-19

Retningslinjerne har ikke til formål at afgrænse, hvem der må få besøg, eller hvem der må besøge de pågældende steder, hvilket fortsat fastsættes af Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed kan således efter en konkret vurdering påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøg, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19. Der henvises til deres hjemmeside for yderligere information ww.stps.dk. 

Retningslinjerne giver anbefalinger om, hvordan man kan gennemføre besøg på steder, hvor beboere og patienter, der er i øget risiko for at få alvorlige sygdomsforløb med COVID-19, bor eller har langvarigt ophold.

Retningslinjerne for besøg henvender sig bredt til ledere af offentlige og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker, på både det somatiske og psykiatriske område og til hygiejneansvarlige, der har ansvaret for at udarbejde lokale retningslinjer, instrukser og rammer for besøg.

COVID-19: Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker mv. (2. version, 1. juli 2020)

2. version (aktuel version): 1. juli 2020

1. version: 12. juni 2020


Plakat

Plakat til plejehjem, aflastningsophold, sygehuse og klinikker m.v. (12. juni 2020)

Til besøgende: Beskyt din pårørende og andre - A4 format (webtilgængelig version)

Til besøgende: Beskyt din pårørende og andre - A4 format

Til besøgende: Beskyt din pårørende og andre - A3 format