xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Inspirations­katalog til pædagogiske aktiviteter under corona­epidemien

Sundhedsstyrelsen har som konsekvens af corona-epidemien opstillet en række sundhedsfaglige retningslinjer, som skal følges i alle landets dagtilbud. Fra den ene dag til den anden skal alt lige fra den fysiske indretning og de daglige rutiner til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan gentænkes.

FAGHÆFTER, KATALOG 28 APR 2020

I dette inspirationskatalog fokuserer vi på, hvordan man kan arbejde inden for de seks læreplanstemaer under de nye forhold samt relatere til emner som smittespredning og hygiejne på en pædagogisk relevant måde. Vi har ladet seks fagpersoner give deres bud på aktiviteter, hvor fællesnævneren er, at de kan gennemføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for dagtilbud.

Hvert forløb tager afsæt i et af de seks læreplanstemaer, der hver har to brede læringsmål. I tråd med den helhedsorienterede tænkning i den styrkede pædagogiske læreplan kan alle forløb selvfølgelig relateres til flere læreplanstemaer. Inddelingen er foretaget for at anskueliggøre, at aktiviteterne samlet set kommer rundt om alle læreplanstemaer.

I den kommende tid vil det pædagogiske personale gøre sig mange nye erfaringer med, hvordan de bedst håndterer den nye situation, de står i. Og derfor skal disse seks aktiviteter ses som et første bud. Vi håber, at vi med disse aktiviteter kan være med til at understøtte den kreative ideudveksling, der er godt i gang, hvor vi i fællesskab udvikler og deler en ny god praksis under corona-epidemien.

Alle seks aktivitetsforløb er bygget op efter samme skabelon, så det er let at danne sig et hurtigt overblik over, fx hvilke materialer aktiviteten kræver, og hvor omfattende den er at forberede. 

Inspirationskataloget er udarbejdet i samarbejdet mellem Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Akademisk Forlag.

Faghæfte og inspirationskatalog

Inspirationskataloget er anden del af et samlet materiale til personalet i dagtilbud.

Se første del: Det pædagogiske arbejde i dagtilbud under coronaepidemien