xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at alle relevante tiltag mod smittespredning tages i brug, herunder at værnemidler anvendes korrekt og i de situationer, hvor der konkret er brug for det.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 28 SEP 2020

30 oktober: Retningslinjerne er under opdatering, da der er indført lovkrav om brug af mundbind.

Formålet med retningslinjerne er at forebygge smittespredning i Sundheds- og ældre-, og socialområdet, i de situationer, hvor tæt kontakt er nødvendigt. Retningslinjen omhandler tæt kontakt med patienter og borgere, hvor der ikke er påvist eller mistanke om smitte med ny coronavirus. Retningslinjerne er rettet mod Sundheds- og ældreområdet, samt visse dele af socialområdet og erstatter Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv. fra den 10. juli.

Retningslinjen indeholder:

 • Introduktion
 • Baggrund
 • Smitte med ny coronavirus (SARS-CoV-2)
 • Internationale retningslinjer
 • Generelle smitteforebyggende tiltag
 • Beskrivelse af ansigtsværnemidler
 • Arbejdsgivers ansvar i forbindelse med smitteforebyggelse ved brug af værnemidler
 • Ansigtsværnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19
 • Konsekvent brug af ansigtsværnemidler i konkrete behandlings- eller plejesituationer
 • Forhold, der bør indgå i en vurdering af behov for generel brug af ansigtsværnemidler på en sygehusafdeling, plejehjem, botilbud, privat praksis mv.

 

Version 4. 28. september

 • Skærpet fokus på situationer, hvor der ikke er konkret mistanke om smitte med ny coronavirus. For brug af værnemidler ved mistænkt eller påvist COVID-19 henvises til gældende infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19.
 • Det anbefales, at personale, patienter/borgere og pårørende bruger ansigtsværnemidler, når der ikke kan holdes 1 meters afstand og 2 meters afstand, hvis man ved, at patienten/borger er i øget risiko.
 • Anbefalingen om, at personale, bærer maske og/ eller ansigtsvisir, når opgavevaretagelsen indebærer ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed eller mange korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter i løbet af en arbejdsdag udgår.
 • Der kan indføres et generelt krav om ansigtsværnemidler for både personale, patienter, borgere og pårørende til enhver tid. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet generelle principper ift. til, hvornår et sådan krav vil være relevant. Dette vil blive udspecificeret yderligere i relevante vejledninger og retningslinjer.

Version 3: 10. juli
Baggrund ændret med beskrivelse af forudsætninger for Sundhedsstyrelsens anbefalinger og definition af en overgangsperiode. Opdateret i forhold til gældende generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning. Yderligere specificering og eksemplificering af, hvornår brug af fx visir og/eller mundbind kan være relevant ved tæt ansigt-til-ansigt kontakt, når der ikke er symptomer på COVID-19.

Version 2: 23. april
Præcisering af vurdering af smitterisiko samt af situationer, hvor barrieretiltag med fx visirer/ansigtsmasker kan være relevant ved tæt ansigt-til-ansigt kontakt, når der ikke er symptomer på COVID-19.

Version 1: 25. marts

 


Se alle materialer om coronavirus/COVID-19