xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at alle relevante tiltag mod smittespredning tages i brug, herunder at værnemidler anvendes korrekt og i de situationer, hvor der konkret er brug for det.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 14 AUG 2020

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at alle relevante tiltag mod smittespredning tages i brug, herunder at værnemidler anvendes korrekt og i de situationer, hvor der konkret er brug for det.

Retningslinjerne er rettet mod hele sundheds- og ældresektoren samt indsatser for socialt udsatte mv. og erstatter Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smitte og brug af værnemidler ved pleje af borgere.

27. august: Retningslinjen er under opdatering:

Håndtering af COVID 19 Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte m.v. (version 3, 10. juli)

Retningslinjen indeholder følgende afsnit:

  • Baggrund
  • Formål og målgruppe
  • Smitte med SARS-CoV-2, herunder smitte fra personer uden symptomer
  • Eksempler på generelle smitteforebyggende tiltag
  • Brug af værnemidler, når der ikke er mistanke om om COVID-19
  • Supplerende forholdsregler, når tæt ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås
  • Værnemidler ved mistanke om COVID-19
  • Uddybende anbefalinger samt muligheder ved mangelsituationer

 

Version 3: 10. juli
Baggrund ændret med beskrivelse af forudsætninger for Sundhedsstyrelsens anbefalinger og definition af en overgangsperiode. Opdateret i forhold til gældende generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning. Yderligere specificering og eksemplificering af, hvornår brug af fx visir og/eller mundbind kan være relevant ved tæt ansigt-til-ansigt kontakt, når der ikke er symptomer på COVID-19.

Version 2: 23. april
Præcisering af vurdering af smitterisiko samt af situationer, hvor barrieretiltag med fx visirer/ansigtsmasker kan være relevant ved tæt ansigt-til-ansigt kontakt, når der ikke er symptomer på COVID-19.

Version 1: 25. marts

 


Se alle materialer om coronavirus/COVID-19