xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Håndtering af COVID-19: Retningslinje i den kommunale sundheds­tjeneste for børn og unge (sundhedsplejen)

Retningslinjen beskriver generelle forholdsregler for sundhedsplejens virke under epidemien med COVID-19 således, at sundhedsplejerskerne er til rådighed i den kommende periode, hvor der fortsat vil være behov for tilsyn med nyfødte og spæde børns sundhed og trivsel.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 13 MAJ 2020

Denne reviderede retningslinje omhandler såvel den generelle kontakt og håndtering i sundhedsplejen af nyfødte, spæd-, små- og skolebørn og deres familier under COVID-19 epidemien samt håndteringen af hjemmebesøg, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID19.

Retningslinjen beskriver forhold omkring graviditetsbesøg, hjemmebesøg til spæd- og småbørn,aftalt konsultation, skolesundhedsarbejde for 0.-9. klasse og gruppeaktiviteter, herunder projektdrift
hvad angår projekterne ”Tidlig indsats til sårbare familier” og ”Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage” samt sundhedspædagogiske aktiviteter i skolen.

Retningslinjen indeholder følgende afsnit:

  • Baggrund 
  • Indsatser i sundhedsplejen
  • Minimering af smitterisiko
  • Familier med mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19
  • Anvendelse af værnemidler i sundhedsplejen 
  • Generelle forholdsregler i sundhedsplejen under COVID-19 pandemien  
  • Håndtering af familier med mistanke om eller påvist smitte med COVID-19
  • Forholdsregler ved hjemmebesøg eller aftalt konsultation under udbruddet med COVID-19
  • Særlige forholdsregler i familier/husstande, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19, herunder brug af værnemidler

Versioner

13. maj 2020: Der er tilføjet retningslinjer for børn over 1 år, gruppearrangementer og tilbud til skolebørn fra 0.-9. klasse.

31. marts 2020: Eksempler på sociale medier, der kan bruges til videokonsultation er fjernet.

Udgivet første gang: 30. marts 2020

 


Find flere materialer om coronavirus/COVID-19