xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forebyggelse af smittespredning med ny coronavirus i boliger for tilrejsende arbejdstagere

I denne retningslinje fremgår de vigtigste anbefalinger til forebyggelse af smittespredning af ny coronavirus blandt beboere i boliger, der stilles til rådighed for vandrende/tilrejsende arbejdskraft.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 27 OKT 2020

Anbefalingerne dækker generelle forhold vedrørende disponering, indretning og rengøring af de boliger, der stilles til rådighed samt fokus på viden om og efterlevelse af Sundhedsstyrelsens generelle råd til forebyggelse af smittespredning af ny coronavirus.

Tilrejsende arbejdskraft skal her forstås som alle former for arbejdskraft, der krydser landegrænsen for at arbejde og eventuelt bo midlertidigt i Danmark.