xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Film om udadreagerende adfærd i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen har lanceret to film om udadreagerende adfærd i ældreplejen. Filmene omhandler faglig viden om udadreagerende adfærd og medarbejders oplevelser med voldsomme episoder i ældreplejen.

FILM 02 DEC 2020

Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger, der sætter rammerne for arbejdet med at skabe trivsel for både borgere og medarbejdere og dermed forebygge voldsomme episoder i ældreplejen.

Medarbejdere fra Plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør Kommune fortæller om deres oplevelser med voldsomme episoder

 

Birgitte Bækgaard Brasch fra Socialt Udviklingscenter SUS giver grundlæggende viden om udadreagerende adfærd samt inspiration til forskellige faglige metoder og redskaber

Anbefalingerne sætter fokus på, hvordan man i praksis kan etablere en systematisk og forebyggende tilgang til arbejdet med at skabe trivsel i hverdagen. Anbefalingerne tager udgangspunkt i et dobbeltperspektiv, hvor der er fokus på trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere.

Se anbefalingerne

Se kort udgave af anbefalingerne 

Handlingsplanen indeholder fire indsatsområder med ti initiativer. Handlingsplanen er udarbejdet for at sikre en mere målrettet og sammenhængende indsats med henblik på at reducere udadreagerende adfærd i ældreplejen med særligt fokus på borgere med demens.

Læs mere om handlingsplanen