xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilbud om screening for livmoderhalskræft

Læs om de gavnlige og skadelige virkninger af programmet for screening for livmoderhalskræft.

PJECER 16 APR 2021

Pjecen indeholder information om screeningsprogrammet og henvender sig til de kvinder, der har fået tilbud om at deltage i screeningsprogrammet.

Du kan læse om gavnlige og skadelige virkninger ved screeningen i informationspjecen og den tilhørende FAQ. Læs ligeledes om screeningsmetoderne i FAQ.

Pjece: Tilbud om screening for livmoderhalskræft

FAQ: Spørgsmål og svar om tilbud om screening for livmoderhalskræft

Se desuden:

Baggrundsnotat: Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om livmoderhalskræftscreening (version 14. januar 2021)

Screening for livmoderhalskræft - anbefalinger