xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rådgivning, visitation og henvisning af patienter med symptomer på COVID-19

I dette informationsmateriale findes relevant information til almen praksis brug ved rådgivning af patienter om ny coronavirus/COVID-19.

21 OKT 2020

Dette informationsmateriale erstatter "Vejledning til almen praksis om ny coronavirus (14. maj 2020)"

Indhold

  • Borgernes adgang til test og klinisk vurdering
  • Patienter med symptomer på COVID-19
  • Visitation og henvisning
  • Ved svar på test
  • Rådgivning af nære kontakter
  • Rådgivning om isolationsophold uden for hjemmet