×

Sunde børn - til forælde med børn i alderen 0-3 år

Oprettet 29. marts 2016

Sunde børn er en vejledning fra Sundhedsstyrelsen om barnets første 3 år. Bogen giver oplysninger og råd til forældre og kan samtidig bruges som bindeled mellem forældrene, sundhedsplejersken og lægen, når det gælder spørgsmål om barnets sundhed, udvikling og trivsel.

Bogen kan bruges af forældrene straks efter, at de har fået deres barn og kan læses i forlængelse af Sundhedsstyrelsens publikation Barn i vente.

Links

Elektronisk

Sunde børn - til forældre med børn i alderen 0-3 år

Trykt

Bogen kan købes i webshoppen hos Komiteen for Sundhedsoplysning

Udgave

19. udgave, 2016

Ændringer

Ændringer i 19. udgave i forhold til 18. udgave

I denne udgave er der foretaget enkelte præciseringer. Derudover er følgende ændret: Miljøanbefalingerne side 94-95 er revideret. Kapitlet “Det syge barn” side 107-123 er omskrevet.

Ændringer i 18. udgave i forhold til 17. udgave

Udover enkelte præciseringer indeholder denne udgave de nye anbefalinger om mælk og jern i barnets første leveår.

Ændringer i 17. udgave i forhold til 16. udgave

Udover nogle få præciseringer, kan følgende ændringer fremhæves:

  • I afsnittet om tobaksrøg gives udvidet rådgivning mht. at undgå at udsætte barnet for skadelige stoffer i forbindelse med rygning. Det anbefales, at man aldrig ryger indendørs.
  • Afsnit om amning er afstemt efter Amning – en håndbog for sundhedspersonale, Sundhedsstyrelsen 2013. Herunder: Tilbagelænet ammestilling er føjet til listen over gode ammestillinger.
  • Afsnit om den første skemad er suppleret med Fødevarestyrelsens anbefaling om at undgå at give spædbarnet ris eller risgrød hver dag – og helt at undgå risdrik – pga. indholdet af arsen i ris.