xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Organdonation 1995-2015 - Danskernes viden, holdning og adfærd

Sundhedsstyrelsen har i 2015, 2014, 2010, 2006, 2001 og 1995 gennemført undersøgelser af danskernes holdninger til organdonation. Denne rapport sammenligner resultaterne fra de tidligere års undersøgelser.

07 OKT 2016

De gennemførte holdningsundersøgelser i perioden fra 1995 til 2015 viser, at der generelt er stor tilslutning til organdonation i Danmark. Mange er positive overfor organdonation, men har dog ikke registreret eller videreformidlet deres valg til pårørende.

Dette skyldes for nogen, at de synes, at det er ubehageligt at forholde sig til organdonation og død. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man tager stilling til organdonation ved at lade sit valg registrere i organdonorregistret, da det er en væsentlig hjælp til de efterladte pårørende, hvis man forinden har taget stilling til organdonation.

Undersøgelserne viser ligeledes, at tvivl om hjernedødskriteriet og den lægefaglige vurdering er en barriere for en betydelig andel af befolkningen i forhold til at tage stilling til organdonation. De er bange for, at de bliver erklæret døde, selvom de reelt ville have haft muligheden for at overleve. Der ligger derfor en vigtig opgave for Sundhedsstyrelsen i at forbedre informationen om organdonation og hjernedød for bedre at ruste danskernes til selv at kunne tage et aktivt valg i forhold til organdonation.

Data til rapporten