×

NKR: Udredning og behandling/­rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

Oprettet 20. januar 2015, Opdateret 21. januar 2015

Den nationale kliniske retningslinje (NKR) for generaliserede smerter i bevægeapparatet indeholder evidensbaserede anbefalinger baseret på en systematisk litteraturgennemgang, evidensvurdering og graduering af de indsamlede studier.

Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at fremme en ensartet evidensbaseret indsats af høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. Med den nationale kliniske retningslinje ønskes det at give anbefalinger for undersøgelser i forbindelse med diagnostik og udredning, samt behandling i form af farmakologiske og non-farmakologiske interventioner.

Retningslinjen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af sundhedsprofessionelle.

NKR

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

Quick Guide

Quick Guide - NRK for udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

English version

Quick guide: National clinical guideline for the assessment and treatment/rehabilitation of patients with chronic widespread pain

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje vedr. udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

Habilitet

Habilitetserklæringer for medlemmer

Evidensskemaer

Evidensskemaer

Guidelines

Guidelines vurderet i AgreeII

Høring

Link til høringsportalen

Søgeprotokoller

Baggrundssøgning

Primærlitteratur

Sekundærlitteratur