xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rehabilitering på ældreområdet. Inspiration til kommunal praksis

11 JUL 2014
 

"Rehabilitering på ældreområdet. Inspiration til kommunal praksis" redegør for grundprincipperne i arbejdet med rehabiliteringsforløb til borgere, der er i målgruppen for hjemmehjælp. Der er tale om 8 grundprincipper, som er anbefalet af hjemmehjælpskommissionen.

Det beskrives i materialet, hvordan rehabiliteringsindsatser kan tilrettelægges på systematisk og målrettet vis. Rehabiliteringsforløb kan inddeles i fem centrale faser, visitation, udredning, målsætning, målrettede indsatser og afslutning. Udgivelsen indeholder både beskrivelser af faserne og eksempler på, hvordan rehabiliteringsforløb kan se ud i en kommunal praksis.

Udgivelsen henvender sig til projektledere, driftsledere, ældrechefer m.fl. i de kommuner, der beskæftiger sig med udvikling og implementering af rehabiliteringsindsatser for ældre borgere.

Udgivelsen er baseret på aktuelt bedste viden om rehabilitering af ældre og er en del af Socialstyrelsens projekt om rehabilitering på ældreområdet. 

Rehabilitering på ældreområdet. Inspiration til kommunal praksis