xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Faglig visitationsretningslinje for personer med diabetiske fodsår

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglig visitationsretningslinje for personer med diabetiske fodsår.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 17 DEC 2013

Ca. 3.000 nye patienter får diabetiske fodsår hvert år. En infektion i et fodsår kan udvikle sig til en alvorlig infektion i fodens bløddele eller knogle. Sygdommen kan være svær at behandle, og hyppigheden af amputationer hos patienterne er høj. Diabetiske fodsår kan derfor have store konsekvenser for både den enkelte person og for samfundet.

Både fodsår og amputationer kan effektivt forebygges gennem regelmæssig fodundersøgelse og henvisning til rette instans i tide.

Den faglige visitationsretningslinje for personer med diabetiske fodsår er udarbejdet på baggrund af den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår fra 2013 og med inddragelse af arbejdsgruppen der var udpeget hertil. Visitationsretningslinjen skal være med til at sikre, at de rigtige patienter får den rette behandling, og at utilsigtede skred i indikationer for behandling undgås.

Den faglige visitationsretningslinje har karakter af faglig rådgivning med henblik på nødvendig involvering af andre instanser i sundhedsvæsenet i forbindelse med udredning og behandling.

Faglig visitationsretningslinje for personer med diabetiske fodsår