xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Kliniske retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantation i danmark - udredning operation efterbehandling og monitorering

- udredning, operation, efterbehandling og monitorering

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 30 MAJ 2012

Cochlear Implantation (CI) på børn har til formål at udvikle hørelse hos børn med svær hørenedsættelse/døvhed og derved give barnet mulighed for et udvikle et fuldt talesprog. Der er årligt ca. 40 børn, som har behov for en CI-operation.

Sundhedsstyrelsen nedsatte i foråret 2009 en faglig arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde kliniske retningslinjer for CI. Fokus for arbejdet var at beskrive patientforløbet i tæt relation til operationen, og retningslinjerne beskriver således kun en lille del af den samlede indsats over for de CI-opererede børn.

De kliniske retningslinjer beskriver udredning, CI-operation samt den initiale ambulante auditive efterbehandling, som varetages i sygehusregi. Desuden beskriver retningslinjerne monitorering af det sproglige udbytte hos CI-opererede børn.

Elektronisk udgave