xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 28 MAR 2011

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet publikationen ”Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder ”. Formålet med retningslinjerne er at bidrage til det faglige fundament for kommunens godkendelse af private alkoholbehandlingsinstitutioner og til udvikling af egne kommunale alkoholbehandlingsinstitutioner.

Sundhedsstyrelsen udgav i 2006 ”Alkoholbehandling – en medicinsk teknologivurdering” og i 2008 rådgivningsmaterialet ”Kvalitet i alkoholbehandling”. Begge disse publikationer er en væsentlig del af grundlaget for indeværende retningslinjer.

Elektronisk udgave