xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus

04 NOV 2011

Rapporten vedr. opsætning og anvendelse af hjertestartere placeret uden for sygehus er udarbejdet på baggrund af ønsker fra Sundhedsstyrelsens Hjertefølgegruppe. Hvert år rammes ca. 3.500 personer af hjertestop, mens de opholder sig uden for sygehus. Tal fra Dansk Hjertestopregister opgjort til og med 2007 viser, at ca. 255 (7,3 %) af disse personer overlever. Chancen for at overleve et præhospital hjertestop stiger markant, hvis der hurtigt – inden for få minutter – ydes livreddende førstehjælp evt. med anvendelse af hjertestarter.

Hjertefølgegruppen besluttede på baggrund af dette i foråret 2010, at der var behov for at nedsætte en arbejdsgruppe, som kunne kvalificere brugen af hjertestartere i Danmark. Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten udarbejdet anbefalinger for området. I rapporten er der udarbejdet henholdsvis hoved- og øvrige anbefalinger for fire hovedområder: opsætning, registrering, teknologi og information og uddannelse.

Elektronisk udgave