xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hjernerystelse: Observation eller CT-scanning - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

11 NOV 2008

Hvert år opsøger et stort antal borgere sundhedsvæsnet på grund af hjernerystelse. Største­delen får ingen alvorlige følger af hjernerystelsen, men hos få patienter opstår der livstruende.

Den svenske MTV-institution publicerede i december 2006 en medicinsk teknologivurdering: ”Hjärnskakning. Övervakning på sjukhus eller datortomografi och hemgångt”. Den svenske rapport undersøger den kliniske effekt, økonomiske omkostninger, sikkerhed samt etiske aspekter i forhold til strategier til håndtering af patienter med hjernerystelse: indlæggelse til observation eller CT-scanning med efterfølgende hjemsendelse.

Formålet med den danske udgivelse er kritisk og kortfattet at formidle den svenske rapports resultater samt at vurdere, hvorvidt disse kan overføres til dansk kontekst.