xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Referenceprogram for kroniske inflammatoriske tarmsygdomme - udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 22 MAR 2007

Formålet med referenceprogrammet er at stille den seneste faglige viden og erfaring til rådighed for sundhedsvæsenet med det formål, at anbefalingerne i referenceprogrammet kan indgå som sigtelinier i beslutningsgrundlagene vedr. hensigtsmæssig og effektiv behandling, herunder som et input til udarbejdelse af lokale/regionale retningslinier.  

Elektronisk udgave