xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Allergiske lidelser - håndbog om udredning og behandling

27 MAR 2006

„Allergiske lidelser – Håndbog om udredning og behandling“ indeholder emner inden for allergologi, der specielt er relevante for praktiserende læger. De beskrevne principper vil imidlertid i sagens natur have almen gyldighed og derved også være af interesse for speciallægepraksis og sygehusvæsenet samt studenter, andre personalegrupper i den primære sundhedssektor, paramedicinsk personale og måske også patienter.

 

Allergiske lidelser