xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Genstandsgrænser for voksne

22 SEP 2005

Det seneste årti har bragt en lang række nye forskningsresultater om alkohols betydning for sygelighed og dødelighed. Specielt har forskning vedrørende sammenhængen mellem alkoholindtag og brystkræft samt betydningen af drikkemønster for helbredet skærpet behovet for en gennemgang og vurdering af den nyeste forskning. Sundhedsstyrelsen har på denne baggrund besluttet at revurdere de i 1990 anbefalet maksimale genstandsgrænser på 21 genstande per uge for mænd og 14 genstande per uge for kvinder.

En gruppe af eksperter med bred faglig viden på området blev nedsat af Sundhedsstyrelsen med det formål kritisk at gennemgå resultaterne fra denne nyere forskning. Den anvendte litteratur er udtryk for arbejdsgruppens selektion af relevant nyere forskning. Arbejdsgruppen bestod af klinikere og epidemiologer med særlig viden om alkohol som risikofaktor for sygdomsudviklingen. 

Genstandsgrænser for voksne