×

Uddannelse af specialsygeplejersker

Specialuddannelser for sygeplejersker i Danmark er videreuddannelser, der bygger på en grunduddannelse til sygeplejerske. Gennemgået specialuddannelse giver ret til betegnelsen ”specialuddannet sygeplejerske”.

Specialuddannelserne foregår typisk under ansættelse. De er af forskellig varighed fra 30 uger til 1½ år. Adgangskrav er ud over en dansk autorisation mindst 2 års klinisk erfaring som sygeplejerske. Nogle af uddannelserne stiller yderligere krav.

Uddannelserne omfatter såvel teoretisk undervisning som systematisk superviseret klinik undervisning.

 Der findes 6 specialuddannelser:

  • Specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje
  • Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje
  • Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje
  • Specialuddannelse for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)
  • Specialuddannelse for sygeplejersker i kræftsygepleje
  • Specialuddannelse til sundhedsplejerske

Uddannelserne er fastlagt på baggrund af bekendtgørelser fra Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsens cirkulærer - se nedenfor.

Udenlandske uddannelser

Personer med udenlandsk specialuddannelse skal henvende sig til et af de lokale specialuddannelsesråd med henblik på en vurdering af, hvorvidt den udenlandske uddannelse kan anerkendes i Danmark. Dette kan først ske, når ansøgeren har opnået dansk autorisation som sygeplejerske.

Psykiatri

BEK nr. 1083 af 30. juni 2016: Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Intensiv

CIR nr. 92 af 26.06.1997: Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

BEK nr. 521 af 19.06.1997: Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Anæstesi

CIR nr. 93 af 26.06.1997: Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

BEK nr. 520 af 19.06.1997: Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Hygiejne

CIR nr. 113 af 10.07.2000: Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

BEK nr. 624 af 28.06.2000: Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

Kræft

BEK nr. 91 af 07.02.2008: Bekendtgørelse om specialuddannelsen i kræftsygepleje

Sundhedsplejerske

Bek nr. 680 af 21.06.2011: Bekendtgørelse om specialuddannelse til sundhedsplejerske

Bekendtgørelse og cirkulære

BEK nr. 262 af 20. marts 2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Udgivelse

Specialiseringer i sygeplejen, 2009

Opdateret 17. august 2016