×

Specialespecifikke kurser: Oto-rhino-laryngologi

Hovedkursusleder:

Grethe Badsberg Samuelsen, MD, PhD
Overlæge, msa, postgraduat klinisk lektor  
Øre, Næse og Halsafdelingen
Nordsjællands Hospital, Hillerød
Mail: grethe.badsberg.samuelsen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2016

Kursets navn: Mellemøret
Dato for kursus: 25.-28. januar 2016
Sted: Gentofte Hospital, CEKU og Panum Instituttet
Delkursusleder: Søren Foghsgaard
E-mail: Soeren.Foghsgaard@regionh.dk

Kursets navn: Næse-bihule
Dato for kursus: 9.-12. Februar 2016
Sted: Århus Sygehus
Delkursusleder: Jesper Bille
E-mail: jespbill@rm.dk

Kursets navn: Billeddiagnostik
Dato for kursus: 15.-17. Marts 2016
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Mette Bay
E-mail: Mette.Bay@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn: Endoskopi
Dato for kursus: 27.-29. April 2016
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Christian Faber
E-mail: c.e.faber@dadlnet.dk

Kursets navn: Hoved-hals
Dato for kursus: 17.-20. Maj 2016
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Kristine Bjørndal
E-mail: bjoerndal@dadlnet.dk

Kursets navn: Vestibulogi/otoneurologi
Dato for kursus: September 2016
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Søren Hansen
E-mail: Soeren.Hansen.03@regionh.dk

Kursets navn: Audiologi
Dato for kursus: Oktober 2016
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Søren Hansen
E-mail: Soeren.Hansen.03@regionh.dk

Kursets navn: Billeddiagnostik
Dato for kursus: November 2016
Sted: Århus Sygehus
Delkursusleder: Mette Bay
E-mail: Mette.Bay@ouh.regionsyddanmark.dk

Opdateret 2. februar 2016