×

Målbeskrivelser i speciallæge­uddannelsen

Målbeskrivelserne angiver de teoretiske og praktisk-kliniske kompetencer, som er nødvendige for at opnå tilladelse til at betegne sig som speciallæge i det enkelte speciale.

Links til den generelle målbeskrivelse og specialerne målbeskrivelser findes nedenfor under det enkelte speciale. For nogle specialer er der flere gældende målbeskrivelser, da tidligere versioner fortsat gælder for visse uafsluttede uddannelsesforløb.

Der vil løbende være behov for revision af målbeskrivelserne dels i henhold til den faglige udvikling i specialerne og dels i henhold til den erfaring der opnås i praksis med uddannelsesforløbene.

En ny målbeskrivelse træder i kraft, når Sundhedsstyrelsen offentliggør den ændrede målbeskrivelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside dvs. det vil være den sidst daterede målbeskrivelse, der er gældende for nye uddannelsesforløb.
Læger i uddannelsesforløb på tidspunktet for offentliggørelse skal følge overgangsbestemmelserne beskrevet i den nye målbeskrivelse.

Udarbejdelse af målbeskrivelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelsesskabelon anvendes ved udarbejdelse af nye målbeskrivelser.  Specialet udfylder den del af målbeskrivelsen, som er markeret med rødt i skabelonen. 

Den generelle del af målbeskrivelsen skal ikke indsættes i specialets målbeskrivelse, men henvises til med link. 

Målbeskrivelserne for henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen kan udarbejdes enten i et fælles dokument eller i to forskellige dokumenter. Hvis der vælges ét samlet dokument, skal der dog være en opdeling af matrixdelen. Det skal være tydeligt hvilke kompetencer, der skal opnås i introduktionsuddannelsen, og hvilke der skal opnås i hoveduddannelsen.

For de intern medicinske specialer skal den fælles grunduddannelse indarbejdes som et selvstændigt afsnit. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at selve målbeskrivelsen for den fælles grunduddannelse ikke føres ind i dokumentet, men at der i stedet henvises til målbeskrivelsen for denne med et link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Se Sundhedsstyrelsens vejledning om målbeskrivelser og revision af målbeskrivelser for yderligere oplysninger.

De 7 lægeroller

Rapport om lægeroller

Opdateret 17. februar 2017