×

Generelle kurser - lægers videreuddannelse

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse er ansvarlige for følgende generelle kurser:

  • Kursus i kommunikation (den kliniske basisuddannelse)
  • Kursus i pædagogik/læring (den kliniske basisuddannelse)
  • Kursus i akut behandling og transport (den kliniske basisuddannelse)
  • Kursus i vejledning (på introuddannelsen) 
  • Kursus i Sundhedsvæsenets organisation og ledelse, SOL 1 (hoveduddannelsen) og SOL 3 (hoveduddannelsen)

Spørgsmål vedrørende disse kurser bedes derfor rettet til De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

SOL 2

SOL 2 (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse)er et 3-dages internatkursus. Kurset er obligatorisk for læger i hoveduddannelsen, og deltagelse i hele kurset er en forudsætning for at få kurset godkendt. SOL 2 erstatter det tidligere LAS III, dvs. hvis du har gennemført LAS III, skal du ikke gennemføre SOL 2.

En vigtig del af SOL 2 er at inddrage dine konkrete erfaringer som kommende speciallæge. Forud for kurset får du tilsendt en opgave, som skal løses inden kursets start.

CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) forestår administrationen af SOL 2.

SOL 2 kurser 2017 - 2018

Adgangskrav se nedenfor

Alle SOL 2 kurser som afholdes i 2017 er fuldtegnede.

Tilmelding til SOL 2 kurser 2018

Der er individuel tilmelding til SOL 2, og tilmeldingen er bindende. 

Adgangskrav til SOL 2 er gennemført SOL 1/LAS I og deltagelse på kurset skal være i sidste halvdel af hoveduddannelsen. I forbindelsen med tilmeldingen skal derfor oplyses forventet tidspunkt for afslutning af hoveduddannelsesforløbet. 

Tilmeldingsfrist for deltagelse i et SOL 2 kursus i 2018 er den 17. februar 2017.

Tilmelding foretages gennem dette link: https://www.evaluer.dk/NLI_ShowCourse.asp?CourseMainID=78588&CourseID=108166&CourseKey=d971de7311&CGR=9

Efter din tilmelding vil du få en bekræftelse pr. mail senest den 13. marts 2017 på, om du er optaget på SOL 2 kursus i 2018 og i givet fald på hvilket af de 23 kurser.

Al kommunikation omkring SOL 2 foregår elektronisk, så tjek din mail ofte.

Eventuelle spørgsmål vedr. tilmelding rettes til:

Francis Grinderslev, kursusadministrator
Tlf. 3868 4045 
Mail: francis.grinderslev@regionh.dk

Opdateret 25. januar 2017