×

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Bekendtgørelse nr. 1706 af 20. december 2006 om de regionale råd for lægers videreuddannelser

Videreuddannelsen er samlet i tre regioner: Region Nord, Region Syd og Region Øst:

Region Nord

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 78 41 08 00
E-mail: VUS@stab.rm.dk
www.videreuddannelsen-nord.dk   
Sekretariatschef: Berit Bjerre Handberg 

Region Syd

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Region Syddanmark 
Den Lægelige Videreuddannelse
Damhaven 12
7100 Vejle
Tlf.: 76 63 10 00 
E-mail: videreuddannelsen@rsyd.dk 
www.videreuddannelsen-syd.dk
Sekretariatschef: Tine Boesen Larsen

Region Øst

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Region Øst
Ledreborg Allé 40, st.
2820 Gentofte
Tlf. 39 75 06 80
E-mail: laegeuddannelsen@regionh.dk
www.laegeuddannelsen.dk
Sekretariatschef Lise MøllerOpdateret 26. februar 2014