×

Uddannelse af speciallæger

Efter den kliniske basisuddannelse skal den uddannelsessøgende læge gennemgå introduktionsuddannelse, hoveduddannelse og en teoretisk uddannelse.

Den teoretiske uddannelse er obligatorisk, og består af generelle kurser, specialespecifikke kurser og et forskningstræningsmodul.

Der er udarbejdet målbeskrivelser for alle 38 specialer.

Tilladelse til at betegne sig som speciallæge opnås efter ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed: Søg anerkendelse som speciallæge

Hvis du har en varig dansk autorisation som læge og planlægger at blive ansat som læge i udlandet, kan denne ansættelse i mange tilfælde søges meritvurderet til speciallægeuddannelsen.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning Meritvurdering i speciallægeuddannelsen

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse nr. 1248 af 24 oktober 2007 om speciallæger

Terminologi

Terminologi for den lægelige videreuddannelse

De regionale råd

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Opdateret 27. september 2016