×

Inspektorordningen

Inspektorordningen er til for at sikre et højt niveau i lægers og tandlægers videreuddannelse.

Ordningens formål

Formålet med inspektorordningen er at sikre og udvikle kvaliteten af den lægelige og tandlægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne på landets sygehuse mv.

Administration

Vejledning for Inspektorordningen 2016

Håndbog for inspektorordningen 2016

Rejsevejledning 2016

Rejsevejledning 2015

Rejseafregningsblanket for inspektorer 2016

Rejseafregningsblanket for inspektorer 2015

Spørgeramme

Hoteloversigt (Det er meget vigtigt, at I ikke opretter jer via Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Kontakt helst vores rejseagent Carlson på 3363 7777 for at lade dem bestille overnatning m.m.)

Rapportskabeloner og brugermanualer

Arbejdskopi af selvevalueringsrapporten

Manual for afdelinger

Arbejdskopi af inspektorrapporten

Manual for inspektorer

Inspektorkurser

29. - 30. marts 2017 (kurset er fuldt booket)

3. - 4. oktober 2017 (ledige pladser)

Årsmøde 2017

Inspektorårsmødet i 2017 afholdes tirsdag den 7. marts.

Inspektorbesøget

Afdelinger, der tilbyder uddannelse til læger eller tandlæger, får besøg mindst hvert 4. år. Hvis uddannelse har brug for forbedringer, får afdelingen besøg oftere.

Forud for besøget skal afdelingen udfylde en selvevalueringsrapport. Ved selve besøget deltager mindst to inspektorer, som gennemfører interviews med relevante faggrupper. Inspektorerne analyserer de uddannelsesmæssige procedurer og rutiner og udarbejder en rapport med forslag til indsatsområder. Læs inspektorrapporter her. 

Hvis en afdeling får en negativ evaluering, kan det få konsekvenser for uddannelsesfunktionen. 

Uddannelsespris

Inspektorordningen uddeler hvert år to priser. Uddannelsesprisen går til den afdeling, der har de bedste resultater i rapporten. Årets Højdespringer går til den afdeling, der har rykket sig mest siden sidste besøg.

Læs mere om priserne og se vindere her

Følgegruppen for Inspektorordningen

Inspektorordningen har en følgegruppe, der drøfter de overordnede erfaringer og rammer for Inspektorordningen samt muligheder for at udvikle ordningen fremover.

Følgegruppen består af repræsentanter for Danske Regioner, Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Medicinsk Selskab, Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har fokus på ordningens betydning for den lægelige videreuddannelse. De videnskabelige selskaber fokuserer på erfaringerne med ordningen på baggrund af rapporterne i de enkelte specialer. 

Opdateret 17. januar 2017