×

Logbog for den Kliniske Basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens logbog erstatter tidligere regionale udgaver og gælder for alle læger, som starter i den Kliniske Basisuddannelse fra og med 1. august 2009.

Logbogen skal udfyldes således:

  • Ud for hver opnået kompetence skal den uddannelsesansvarlige læge, tutorlæge eller anden vejleder angive datoen og underskrive med læseligt navn.
  • På sidste side i logbogen skal den uddannelsesansvarlige overlæge/tutorlæge, med stempel og underskrift, give en samlet attestation for, at alle læringsmål er opfyldt i det enkelte uddannelseselement.
  • Ved deltagelse i de obligatoriske kurser underskriver kursuslederen direkte i logbogen som dokumentation for godkendt kursus. Undtagelsesvis kan den uddannelsesansvarlige overlæge/tutorlæge underskrive som attestation for godkendt kursus.

Ved senere ansøgning om tilladelse til selvstændigt virke skal følgende dokumentation indsendes:

  • Skema til oversigt over lægelig beskæftigelse.
  • Attestation for tidsmæssigt gennemførte uddannelseselementer i original.
  • Udfyldt logbog i original.
  • Kopi af ansættelseskontrakt for den kliniske basisuddannelse, herunder eventuelle ændringer i ansættelseskontrakt.
  • Såfremt du har været ansat i almen praksis i din KBU skal du huske at vedlægge en ansættelseskontrakt, hvoraf navnet på den tildelte praksis fremgår.
  • For ansættelser tiltrådt før august 2009 sendes ligeledes kopi af kursusbeviser for generelle kurser i kommunikation, pædagogik og akut behandling og transport.

Oprettet 9. juli 2009, Opdateret 14. oktober 2011