×

Den kliniske basisuddannelse (KBU) for læger

Den kliniske basisuddannelse (KBU) er første uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse. I KBU bruger du din viden fra universitetet til at være læge.

Efter afsluttet og godkendt KBU kan du søge om tilladelse til selvstændigt virke, som du skal have opnået før du kan få en introduktionsstilling godkendt.

Reglerne om KBU er beskrevet i Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse.

Om tilmelding

Tilmelding til KBU finder sted to gange årligt:

  • I januar/februar måned, med forventet uddannelsesstart i august-oktober måned det samme år.
  • I august måned, med forventet uddannelsesstart i februar-april måned det følgende år.

Hvis du er blevet forhåndsregistreret via universitetet, vil du modtage en e-mail fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan du tilmelder dig. Har du ikke modtaget e-mailen, så husk at tjekke dit spamfilter. Tilmelding til KBU kan kun ske én gang.

Valg af forløb

Når du har tilmeldt dig KBU vil du modtage et lodtrækningsnummer og pinkode fra Sundhedsstyrelsen. Lodtrækningsnummeret angiver i hvilken rækkefølge du skal vælge forløb på basislaege.dk.

Tidsplan

Den kliniske basisuddannelse sommeren 2017

Uge 2 (9. – 13. januar 2017)  
  Informationsbrev om tilmelding sendes.
Uge 3 og 4 (16. – 27. januar 2017)  
  Tilmeldingsskema til KBU sommeren 2017, er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Fredag den 27. januar 2017 Sidste frist for tilmelding til KBU herunder særlig fordeling.
Uge 6  
Fredag den 10. februar 2017 Fordelingen af de tilmeldte sendes til regionerne (Dimensionering)
Uge 8 (20. – 24. februar 2017)  
  Meddelelse om særlige hensyn.
Uge 9 (27. februar – 3. marts 2017)  
  Meddelelse om lodtrækningsnummer og pinkode
   
Senest torsdag den 30. marts 2017 udsender Dansk Telemedicin A/S en mail/SMS der indeholder den præcise dato og det klokkeslæt, hvor den enkelte tilmeldte kan træffe sit valg af forløb i basisuddannelsen.

Valg af forløb
Fredag den 31. marts 2017 Basislaege.dk åbner for gennemsyn af KBU-forløbene
Mandag den 3. april 2017 kl. 09.00 Valg af KBU-forløb for særlige hensyn
Mandag den 3. april 2017 kl. 12.00 Valg af KBU-forløb for øvrige

Opdateret 22. november 2016