×

Gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte grupper

Tilbuddet om gratis vaccination har betydning ved undersøgelse af indvandrere fra områder med høj forekomst at HBV-infektion og for den generelle screening af gravide for HBV-infektion, idet opfølgende vaccinationer af pårørende kan tilbydes gratis.

Børn og unge under 18 år anbefales vaccineret med kombineret hepatitis A + B vaccine, idet de fleste er børn af indvandrere fra områder med høj forekomst af både hepatitis A og hepatitis B. 

Injektionsnarkomaner

Gratis hepatitisvaccination af injektionsnarkomaner og deres pårørende blev indført som et tilbud i marts 2005. Injektionsnarkomaner, som ikke har været smittet med hepatitis B, vaccineres med en kombineret hepatitis A + B vaccine. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der vaccineres så tidligt som muligt i misbrugsforløbet.

Pårørende

Personer, der bor sammen med en person med kronisk hepatitis B-infektion samt faste seksualpartnere kan blive vaccineret gratis mod hepatitis B (HBV-infektion).

Baggrunden for den gratis vaccination er, at smittespredningen for HBV-infektion i Danmark hovedsageligt sker fra personer med kronisk HBV-infektion via usikker sex samt horisontalt ved langvarig tæt kontakt, dvs. blandt personer, der bor sammen.

Hepatitis C-smittede

Personer med hepatitis C-infektion kan blive vaccineret gratis. Vaccination gives som en kombineret hepatitis A + B-vaccine, idet hepatitis C smittede har risiko for udvikling af alvorlig leversygdom, hvis de smittes med hepatitis A.

Børn i daginstitutioner

Hvor der går et barn under skolealderen med kronisk HBV-infektion i en daginstitution, kan der tilbydes gratis hepatitis B vaccination. Embedslægen vurderer hvilke børn i institutionen, der bør tilbydes vaccination. Se Hepatitisvejledningen nedenfor. Ordningen blev indført i 1999.    

Børn i boligområder

Børn, som færdes i boligområder med tilfælde af kendt hepatitis B infektion kan blive vaccineret gratis mod hepatitis, hvis Sundhedsstyrelsen konkret anbefaler, at de vaccineres. Der er her tænkt på boligområder med mange injektionsnarkomaner.  

Børn under 2 år

Børn under 2 år, der er født af en kvinde med kronisk hepatitis B infektion, kan gratis blive vaccineret mod hepatitis B.

Regler og vejledning

Bekendtgørelse nr. 746 af 29. juni 2006 om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte grupper.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper nr 904 af 05.09.2008 (nyfødte af mødre med Hepatitis B).

På Lægemiddelstyrelsens indlægsseddel.dk kan du se virkninger og bivirkninger ved vaccinen. Du skal kende produktnavnet på den vaccine, du vil undersøge. Du kan finde navnet på Statens Serum Instituts hjemmeside under den enkelte vaccine, hvis du ikke kender det.

Opdateret 1. juni 2015