×

Børne­vaccinations­programmet

I alle lande anbefaler sundhedsmyndighederne, at børn bliver vaccineret. I det danske vaccinationsprogram vaccineres der mod ti sygdomme. Følger et barn det danske vaccinationsprogram, er barnet godt beskyttet mod at få disse sygdomme.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn i Danmark bliver vaccineret mod følgende sygdomme:

  • difteri
  • stivkrampe
  • kighoste
  • polio
  • meningitis: 1) meningitis og strubelågsbetændelse forårsaget af bakterien Haemophilus influenzae type b (Hib) - 2) meningitis og andre alvorlige sygdomme forårsaget af pneumokokbakterien
  • mæslinger
  • fåresyge
  • røde hunde
  • livmoderhalskræft (kun piger).

Herudover anbefales det at kvinder, der ikke har fået MFR-vaccination, vaccineres mod røde hunde (i form af gratis MFR-vaccination).

Vaccinationerne er gratis, og det er frivilligt, om man vil lade sit barn vaccinere. Vaccinationerne gives hos praktiserende læger.

Til forældre: pjece om børnevaccinationsprogrammet

I pjecen Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 kan du se, hvilke vaccinationer vi anbefaler i hvilke aldre.

Ændringer i det danske børnevaccinationsprogram i 2016

I slutningen af uge 7 2016 trådte en midlertidig ændring af børnevaccinationsprogrammet i kraft. Børn, der begynder på børnevaccinationsprogrammet herefter, skal således vaccineres med vaccinen Hexyon®, der ud over at beskytte mod de sygdomme, man sædvanligvis vaccinerer mod i børnevaccinationsprogrammet (difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Hæmophilus influenzae B-infektion), også beskytter mod hepatitis B. 

Børn, der som led i de midlertidige ændringer i børnevaccinationsprogrammet, har påbegyndt vaccination mod hepatitis B, anbefales at afslutte Hepatitis B vaccinationsserien og kan tilbydes gratis hepatitisvaccination indtil udgangen af 2017.

Læs mere her på Statens Serum Instituts hjemmeside

Love og regler

Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. nr. 228 af 08.03.2014

Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v., nr. 9227 af 10/3/2016

Overvågning af vaccinationsprogrammet

Der er hele tiden overvågning af, om børnevaccinationsprogrammet virker efter hensigten.

Der registreres, hvor mange sygdomstilfælde, der er af de sygdomme, vi vaccinerer imod. Desuden vurderes hvor mange vaccinationer, der gives af lægerne - og endelig registreres antallet og arten af de bivirkninger, der indberettes. Hvis der er behov for det, kan der ske ændringer i programmet.

Det danske vaccinationsprogram er velfungerende, og derfor optræder de sygdomme, børnene beskyttes mod, nu kun ganske sjældent herhjemme. Det giver dog ikke grund til at ophøre med at vaccinere. Udover fortsat risiko for smitte i Danmark er der også risiko for, at danske børn kan blive smittet på rejser til udlandet og hjemføre smitten til Danmark.

På indlægsseddel.dk kan du se virkninger og bivirkninger ved vaccinen. Du skal kende produktnavnet på den vaccine, du vil undersøge. Hvis du ikke kender det, kan du finde navnet på Statens Serum Instituts hjemmeside under den enkelte vaccine.

Se desuden vaccinationsdækning i Danmark.

Pneumokok

Anbefaling om indførelse af pneumokokvaccination i det danske børnevaccinationsprogram, maj 2007 (pdf)

Vaccination af børn på asylcentre

Alle børn på danske asylcentre har ret til at blive vaccineret svarende til det danske børnevaccinationsprogram: Vaccination af børn på asylcentre

Opdateret 28. oktober 2016