×

Vaccinationer

Vaccination er en af de mest effektive forebyggelsesmetoder, der findes.


far, mor og barn - eller læge, der ser på mor og barn

Virkningen er langvarig, og vaccination forebygger både infektion hos den enkelte og nedsætter smittespredningen i samfundet.

Sygdomme som polio og difteri er udryddet i Danmark; men ikke på verdensplan. En høj vaccinationsdækning er fortsat væsentlig for at holde sygdommene ude af landet.

Gratis vaccination til alle personer under 18 år

I børnevaccinationsprogrammet vaccineres mod 10 sygdomme: Difteri, stivkrampe, kighoste, polio (børnelammelse), 2 typer meningitis (Hib og pneumokok), mæslinger, fåresyge, røde hunde og livmoderhalskræft.

Gratis vaccination til personer med øget risiko

Der tilbydes gratis Hepatitis B vaccination blandt andet til børn og voksne, der lever sammen med en person med kronisk hepatitis B, til nyfødte hvis mor har kronisk hepatitis B, og til stofmisbrugere m.fl.

Tilskud

Der gives klausuleret tilskud til visse persongrupper til pneumokokvaccine og hepatitis B vaccine.

Der kan ikke søges om enkelttilskud. Læs mere under tilskud til vacciner.

Bivirkninger

Bivirkninger til vaccination overvåges af Lægemiddelstyrelsen i et internationalt samarbejde. Bivirkninger kan indberettes på www.meldenbivirkning.dk.

På indlægsseddel.dk kan du se virkninger og bivirkninger ved vaccinen. Du skal kende produktnavnet på den vaccine, du vil undersøge. Hvis du ikke kender det, kan du finde navnet på Statens Serum Instituts hjemmeside under den enkelte vaccine.

Vaccinationsdækning

Statens Serum Institut overvåger, hvor mange børn der bliver vaccineret i børnevaccinationsprogrammet.

Overvågning af sygdommene

Overvågning af de sygdomme, der vaccineres imod, sker på Statens Serum Institut. 

For livmoderhalskræft sker overvågningen dog i screeningsprogrammet, Patologidatabasen og Cancerregistret. 

Love og regler

Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. nr. nr. 228 af 8/3 2014

Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v., nr. 9227 af 10/3/ 2016

Bekendtgørelse om tilskud til vacciner nr. 61 af 29/1 2009

Bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper nr. 746 af 29/6 2006 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper nr 904 af 5. 9 2008

Udgivelse

Børnevaccinationsprogrammet i Danmark, 2015

Opdateret 28. juni 2016